> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 1/2014

Záznam přidán/aktualizován: 8. duben 2014 v 09.41 hod.

CHI-WEI SU - XIA JIANG - HSU-LING CHANG: Real Interest Rate Parity for Central and Eastern European Countries: A New Unit Root

Test with Two Structural Breaks............................... 3

Miroslav VERBIČ - Boris MAJCEN - Mitja ČOK: Education and Economic Growth in Slovenia: A Dynamic General Equilibrium Approach with Endogenous Growth..................................... 19

Martin BOĎA - Ľubomír PINTER - Emília Z1MKOVÁ: Nominálny výmenný kurz a swapy úverového zlyhania na vládne dlhopisy: kointeg-rácia a Grangerova kauzalita.................................. 46

Jana ŠP1RKOVÁ - Mária SPIŠIAKOV Á: The Impact of Some Risk Factors on the Amount of Pension from the Third Pillar Pension...... 71

Beáta GAVUROVÁ - Michal ŠOLTÉS - Antonio José BAĹLONI: Ekonomický význam využívania informačno-komunikačných technológií v systéme zdravotníctva.................................... 83

Z vedeckého života

Koloman IVANIČKA - Alžbeta IVANIČKOVÁ: Kongres ERSA 2013 -Regional Integration: Europe, the Mediterranean and the World Economy 105

Recenzie

ANTALOVÁ, Mária a kol.: Kvalita života - Pavel Strhár........... 110

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz