> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/2014

Záznam přidán/aktualizován: 15. duben 2014 v 15.11 hod.

Stati

Josef Bernard, Tomáš Kostelecký:

Prostorový kontext volebního chování – jak působí lokální a regionální prostředí na rozhodování voličů [3]

Martin Hájek, Martin Havlík, Jiří Nekvapil:

Problém relevance v tematicky orientovaném biografickém interview: případ orálněhistorických životopisných rozhovorů [29]

Petr Vašát:

„Předevčírem, nebo kdy to bylo?“: Temporalita třídy nejchudších [57]

Lukáš Dirga, Jaroslava Hasmanová Marhánková:

Nejasné vztahy moci – vězení očima českých dozorců [83]

Zdeněk R. Nešpor:

„Šedá zóna“ v éře tzv. normalizace: Dům techniky ČSVTS Pardubice v dějinách české sociologie [107]

Recenze

Stanislav Holubec:

Jiří Šubrt, Jiří Vinopal a kol.: Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu [131]

Jiří Dobrylovský:

Markéta Braun Kohlová: Cesty městem [134]

Jiří Woitsch:

Marek Jakoubek: Vojvodovo: historie, obyvatelstvo, migrace [136]

Jiří Zákravský:

Petra Košťálová: Stereotypní obrazy a etnické mýty. Kulturní identita Arménie [139]

Markéta Vlčková:

Jakub Havlíček: Cesty božstev. Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku [141]

Zprávy

Klára Čapková, Dušan Janák:

Česko-slovenská sociologická konference „Dvě společnosti – dvě sociologie?“, Olomouc, Česká republika, 17.–19. 10. 2013 [145]

Lucie Vidovićová:

42. konference Britské společnosti pro gerontologii „Global Ageing: Implications for Individuals and Society“, Oxford, Velká Británie, 11.–13. 9. 2013 [148]

Miloš Delín:

XXV ESRS Congress „Rural Resilience and Vulnerability: The Rural as Locus of Solidarity and Conflict in Time of Crisis“, Florencie, Itálie, 29. 7. – 1. 8. 2013 [151]

Dušan Pavlů:

Zygmunt Bauman – doctor honoris causa Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave [153]

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz