> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/2014

Záznam přidán/aktualizován: 16. duben 2014 v 12.31 hod.

ČLÁNKY

03 Iva Ritschelová

Úvodník

04 Kateřina Válková

Vývoj plodnosti žen do 25 let v České republice

21 Pavlína Habartová – Klára Hulíková Tesárková – Olga Sivková

Prognóza počtu a velikosti vybraných typů hospodařících domácností v České republice pro období 2013–2040

DISKUSE

37 Helena Vychová

Nástroje finanční podpory vzdělávání dospělých

47 Vladimír Hulík

Krátce k možným proměnám (nejen) terciárního vzdělávání a vzdělání v budoucnosti

SČÍTÁNÍ LIDU

50 Lenka Šigutová

Věková struktura obyvatelstva ze sčítání lidu, domů a bytů 2011

RECENZE

54 Jiřina Kocourková

Interrupce z pohledu sociologa

56 Hana Bednářová

Migrace městského a vesnického obyvatelstva

58 Olga Sivková

Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot

60 Dagmar Bartoňová

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Pramenné dílo

64 Ludmila Fialová

Statistický lexikon obcí České republiky 2013

ZPRÁVY

67-78

PŘEHLEDY

79 Michaela Němečková – Terezie Štyglerová

Projekce obyvatelstva v krajích České republiky do roku 2050

BIBLIOGRAFIE

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz