> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 1/2014

Záznam přidán/aktualizován: 22. duben 2014 v 10.49 hod.

4 The Economic Crisis and Company Management: Influences and Consequences

Ekonomická krize a management podniku: vlivy a dopady Barbora Antonova, Šárka Zapletalová

19 20 let vývoje české ekonomiky - srovnání se Slovenskem

20 Years of Czech Economy Developement - Comparison with Slovakia Ladislav Hájek, Lukáš Režný

32 The Analysis of the Creative Industry Linked in Connection with the Economic Development

Analýza kreativního průmyslu v České republice v interakci s hospodářským vývojem

Jitka Kloudová, Ondřej Chwaszcz

lagement

ration and Management

43 Strategy and Strategie Management Concepts: Are They Recognised by Management Students?

Strategie a koncepty strategického managementu: jsou pro studenty managementu rozpoznatelné?

Emerson Wagner Mainardes, Joäo J. Ferreira, Mario L. Raposo

62 Role of Learning Organization in Building Consumer Confidence

Úloha učiacej sa organizácie pri budovaní zákazníckej dôvery Mafgorzata Adamska, Martina Minářová

73 Diversity Management - Perceptions and Attitudes by Czech Managers

Diverzity management - vnímání a postoje českých manažerů Ludvík Eger, Zuzana Indruchová

82 Effectiveness of Using E-Learning for Business Disciplines: the Case of Introductory Management Course

Efektivita využívání e-learningu pro podnikání: případová studie v kurzu

základů managementu

Hana Mohelská, Marcela Sokolová

93 An Econometric Approach to Factors Affecting Crop Insurance in Romania

Ekonometrický přístup k faktorům ovlivňujícím pojištění úrody v Rumunsku Simona Laura Dragos, Codruta Mare

104 Wavelet Analysis of Stock Return Energy Decomposition and Return Comovement - a Case of Some Central European and Developed European Stock Markets

Waveletová analýza komponent a spoluzávislostí výnosnosti akcií - studie vybraných zemí střední Evropy a rozvinutých evropských akciových trhů Silvo Dajčman, Alenka Kavkler

121 Využívanie platobných kariet a efektívnosť bánk

The Use of Credit Cards and Bank Efficiency Kristína Kočišova

Marketing and Trade

140 j The Effects of Co-Brand Marketing Mix Strategies on Customer Satisfaction, Trust and Loyalty for Medium and Small Traders and Manufacturers

Efekt kobrandových strategií marketingového mixu na uspokojení zákazníka, důvěru a loajalitu pro střední a malé obchodníky a výrobce Ki-Pyeong Kim, Yoo-Oh Kim, Min-Kweon Lee, Myoung-Kil Youn

152 Faktory ovlivňující kupní chování spotřebitelů a jejich význam pro podniky

Factors Influencing Consumers' Buying Behavior and Their Importance for Enterprises

Josef Novotný, Pavel Duspiva

167 I Model of Communication Usable for Small and Medium-Sized Companies for the Consumer Communication in Social Media

Komunikační model využitelný malými a středními podniky pro komunikaci se spotřebitelem prostřednictvím sociálních médií Otakar Ungerman, Světlana Myslivcova

Recenze knih

Book Review

185 Vybrané aspekty efektivnosti slovenského zdravotnictva

Jednodňová zdravotná starostlivosť a jej rozvoj v podmienkach Slovenskej republiky

(Beáta Gavurová, Vincent Šoltés, Katarína Kafková, Luboš Černý) Milan Šikula

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz