> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 4/2014

Záznam přidán/aktualizován: 22. duben 2014 v 10.51 hod.

OBSAH

STATI

Pavel Holländer:

Právní filosof Viktor Knapp, aneb mezi pomíjivostí a trváním................................ 265-286

Pavel Svoboda:

Eroze konceptu kategorických požadavků v právu EU ........................................ 287-308

Darina Matová - Max Steuer:

Sloboda prejavu v Slovenskej republike: analýza vybraných súdnych rozhodnutí .......... 309-325

DISKUSE

František Pecha:

Několik poznámek k triádě o obsahu vlastnického práva - je triáda o obsahu vlastnického

práva opravdu výplodem právního stalinismu?................................................ 326-329

MORS VENIT VELOCITER

Za Vladimírem Kopalem ........................................................................ 330-331

Zemřel Bohumír Štědroň ........................................................................ 332-333

RECENZE

Josef Blahož: Mullerová H. - Stejskal V. Ochrana zvířat v právu. 2013 ........................ 334-337

Adriana Švecová: Bada M. Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy. 2011 .................. 338-341

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

MichalŠejvl: Zpráva z konference „Subsidiarity and its Discontents" konané v Ústavu státu

a práva AV ČR .................................................................................... 342-344

Lukáš Cisko: Medzinárodné sympózium Právo - Obchod - Ekonomika .................... 345-348

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz