> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 16/2005

Záznam přidán/aktualizován: 28. leden 2009 v 13.41 hod.

Úvod.............................................................................................................................................................5

Úplné znění zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

některých souvisejících zákonů č. 410/2004 Sb........................................................................................6

(Consolidated text of Act No. 168/1999 Coll., on liability insurance for damage caused

by the operation of a vehicle and on amendments to some related acts as amended by later acts

and published as Act No. 410/2004 Coll.)

Pojistné plnění ve finančním řízení firmy - nové paradigma...............................................................62

(Claims paid in Company Financial Management -A New Paradigm) lng. František Kalouda, CSc, MBA, Ekonomicko-správní fakulta MU

Penzijní reforma pro Českou republiku.................................................................................................67

(A Pension Reform for the Czech Republic)

James Hyzl, Martin Kulhavý, Jiří Rusnok, ING ČR a SR

Rezerva na riziko a neurčitost v účetnictví neživotního pojištění........................................................79

(Reserve for Risk and Uncertainty in Non-Life Insurance) Mgr. Alice Křivánková, Allianz pojišťovna, a.s.

Durace závazků životni pojišťovny.........................................................................................................95

(Duration of Life Insurer's Liabilities) Mgr. Jan Kořistka, Česká pojišťovna a. s.

K metodám výpočtu hodnoty životního pojištění................................................................................ 105

(On the Issues of Life Insurance Value Calculation) Mgr. Tereza Jarolímková, MFF UK, Česká pojišťovna a.s.

Zisk a uvolnění z rizika v pojišťovnictví............................................................................................... 115

(Profit and Release from Risk in Insurance) prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc, MFF UK

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz