> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 2/2014

Záznam přidán/aktualizován: 21. květen 2014 v 12.00 hod.

Pavol BABOŠ: Varieties of Capitalism, Varieties of Methods: Fitting

the Empirical Data and Comparing Old and New Europe............ 115

Dušan MARCEK: Modelovanie volatility a predikčně modely vysokofrekvenčných finančných dát: statistický a neuronový prístup ......... 133

Milan PUČEK: Vedou vyšší výdaje na úředníka k nižšímu riziku korupce? Analýza českých krajů .................................... 150

Lucia FAŠUNGOVÁ - Marek RADVANSKÝ: Economic Impact of Natural Gas Supply Disruptions - Case of Slovakia................... 167

Fumitaka FURUOKA: Hysteresis Effect on Unemployment: Evidence

from the Visegrád Countries................................... 185

Ľuboš PAVELKA - Alexander TURAN: Expanzia tezaurácie zlata ako dôsledok straty dôvery vo svetové meny.......................... 199

Recenzie

ŠTEDROŇ, Bohumír: Technologické prognózy a telekomunikace -Helena Bínová............................................. 219

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz