> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 3/2014

Záznam přidán/aktualizován: 21. květen 2014 v 12.01 hod.

Marjan PETRESKI: Regulatory Environment and Development Outcomes: Empirical Evidence from Transition Economies ............ 225

Saleh Mothana OBADI - Matej KORČEK: Relationship between GDP Growth and Oil and Natural Gas Consumption in EU Countries....... 249

Juraj SIPKO: Imbalances and Debt Crisis in the Euro Area......... 265

Ryszard PUKALA - Eva KAFKOVA: Development of Commercial Insurance in the Slovak Republic, Poland and Ukraine in the Period 2004 -2012 .................................................... 285

Nóra SZIKOROVÁ - Martin GRANČAY: Determinanty čínskych priamych investícií v Afrike...................................... 307

Z vedeckého života

Okrúhly stôl k publikácii mapujúcej ťažiskové výskumné aktivity EU SAV - príspevok pracovníkov ústavu k 60. výročiu založenia Ekonomického ústavu SAV

ŠIKULA, Milan (ed.): 60 rokov výskumu v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied - Vladimír GONDA ...................... 326

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz