> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 2/2014

Záznam přidán/aktualizován: 21. květen 2014 v 12.03 hod.

STATI ♦ ARTICLES

Igor Kotlán, Zuzana Machová: Horizont daňové politiky v zemích OECD (Tax Policy Horizon

in the OECD Countries)..........................................161

Monika Pécsyová: Odhad vplyvu fiškálnej konsolidácie na rast HDP v SR (Estimated Impact

of Fiscal Consolidation on GDP Growth in the Slovak Republic).....................174

Emilia Jakubiková, Andrea Tkáčova, Anna Bánociová: Kompozitně předstihové indikátory hospodářských cyklov krajin V4 a ich komparácia s CLI Eurostatu a OECD (Composite Leading Indicators of Economic Cycles of V4 Countries and their Comparison to the CLI of the Eurostat and the OECD)...............................................194

Beáta Mikušová Meričková, Jan Stejskal: Hodnota statku kolektivní spotřeby (Value of Collective Consumption Goods)...........................................216

Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová: Modelování budoucího vývoje úhrnu pojistného a úhrnu

vyplacených starobních důchodů v ČR (Modelling of the Future Development of the Total Amount

of Premium Paid and Total Amount of Old-Age Pensions in the Czech Republic).............232

Jiří Večerník: Subjektivní blahobyt v České republice a střední Evropě: makro- a mikro-determinanty (Subjective Weil-Being in the Czech Republic and Central Europe: Macro- and Micro-Determinants) . . 249

KONZULTACE ♦ CONSULTATION

Zbyněk Revenda: Pomoc ohroženým bankám - teorie, realita a měnové dopady (Assistance

to Troubled Banks - Theory, Reality and Monetary Implications).....................270

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE LIFE OF SCIENCE

Slavoj Czesaný: Mezinárodní konference OECD Fórum 2013 (International Conference OECD

Fórum 2013)................................................ 289

Z EKONOMICKÉ LITERATURY ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Lubor Lacina: Komplexní' a kritický pohled na problematiku Evropské ekonomické integrace

(Complex and Critical View on European Economic Integration).....................297

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz