> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 6/2008

Záznam přidán/aktualizován: 12. listopad 2008 v 11.33 hod.

Ekonomický časopis, 56, 2008, č. 6 535

OBSAH

Petre CARAIANI: The Impact of Monetary Policy Shocks in a Small Open Economy............................................. 537

Tomáš BAČO- Vladimír GAZDA-Lenka HORVÁTHOVA: Správanie spotrebiteľov pri obstarávaní skupinového statku.................. 551

Marek LOUŽEK: Je starnutí populace tragédií?................... 565

Eva HORVATOVA: Koncepcia kapitálovej primeranosti bánk a investičných podnikov v podmienkach Európskej únie.................. 582

Jaroslav DAŇHEL-Eva DUCHÁČKOVÁ - Jarmila RADOVÁ: Hlavní globálni vývojové trendy ve světovém komerčním pojišťovnictví..... 598

Ľubica LESÁKOVA: Vplyv globalizácie na malé a stredné podniky ... 607

Recenzie

COOKE, Philip - de LAURENTIS, Carla - TÖDTLING, Franz -TRIPPL, Michaela: Regional Knowledge Economies: Markets, Clusters

and Innovation - Danes Brzica................................ 622

DIVINSKÝ, Boris: Labor Market - Migration Nexus in Slovakia: Time

to Act in a Comprehensive Way - Daniela Rumpelová............. 626

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz