> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 17/2005

Záznam přidán/aktualizován: 28. leden 2009 v 13.42 hod.

Evropský pas pro pojišťovací zprostředkovatele.....................................................................................5

Single passport for insurance intermediaries Ing. Tomáš Prouza

Úvod k úplnému znění zákona o pojišťovnictví..................................................................................... 13

Introduction to the Consolidated Text of the Insurance Act JUDr. Jana Cechová, PhDr. Vladimír Přikryl

Zákon o pojišťovnictví č. 409/2004 Sb..................................................................................................... 14

Úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 159/2000 Sb., zákonem č. 316/2001 Sb., zákonem č. 12/2002 Sb., zákonem č. 126/2002 Sb. a zákonem č. 39/2004 Sb.

The insurance Act No. 409/2004 Coll.

Consolidated text of the Act No. 363/1999 Coll. on insurance and on amendment to some related

acts (the Insurance Act) as amended by Act No. 159/2000 Coll., Act No. 316/2001 Coll.,

Act No. 12/2002 Coll., Act No. 126/2002 Coll. and by Act No.39/2004 Coll.

Vyhláška č. 303 ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona

o pojišťovnictví........................................................................................................................................ 162

Decree No. 303/2004 Coll. dated 6,h May 2004 implementing some stipulations of the Insurance Act

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz