> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 4/2014

Záznam přidán/aktualizován: 20. červen 2014 v 12.24 hod.

Mirjana PEJIČ BACH: Exploring Information and Communications Technology Adoption in Enterprises and its Impact on Innovation Performance of European Countries ................................ 335

Monika BUSOVSKA: Convergence of Tax Burden, Tax Revenues and Implicit Tax Rates in the European Union Member States............ 363

Slavoj CZESANY: Kontexty současné finanční a hospodářské krize

a vývoje na trhu práce v České republice......................... 377

Hana ŘEZANKOVÁ - Tomáš ŽELINSKÝ: Faktory míry materiální deprivace v České republice a jejich vztahy k typu domácnosti......... 394

Jan PAVEL: Transakční náklady veřejných výdajových programů .... 411

Z vedeckého života

Pohľady na ekonomiku Slovenska 2014 - Jozef CHAJDIAK - Marek RADVANSKÝ............................................... 425

Recenzie

Nový přístup k boji proti chudobě

BANERJEE, Abhijit V. - DUFLO, Esther: Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty -Jiří Sejkora........ 431

OCHRANA, František: Metodologie sociálních věd - Iveta Pauhofová 436

CIBÁKOVÁ, Viera - LIĎÁK, Ján a kol.: Česká a Slovenská republika

po roce 1993: Ekonomický a politický vývoj - Vladislav Bachár...... 441

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz