> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 6/2014

Záznam přidán/aktualizován: 20. červen 2014 v 12.26 hod.

Časopis Právník je recenzovaný časopis evidovaný v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries).

OBSAH

STATI

Karel Eliáš

K první větě občanského zákoníku: Prolegomena ke každému příštímu komentáři občan-

ského zákoníku .................................................................................... 433-447

Michal Šejvl

Původ pojmu subjektivního práva v antickém právním myšlení v kontextu uvažování o lidských právech .................................................................................... 448-463

Eduard Korpáš

K ideologickej neutralite konštitučnej demokracie............................................ 464-482

Jan Ondřej

Aplikace Úmluvy OSN o mořském právu na Arktidu (Severní ledový oceán)................ 483-500

GLOSY

Vojen Giittler

K otázce lidských práv tzv. druhé generace a jejich reflex do ústavního práva na lidskou důstojnost ........................................................................................ 501-511

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Lukáš Cisko - Tomáš Martaus: Jesenná škola práva 2013 ...................................... 512-514

Klára Kulhánková - Tomáš Dočkal: Zpráva z konference „Postavení podnikatele v závazko-věprávních vztazích".............................................................................. 514-518

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz