> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 3/2014

Záznam přidán/aktualizován: 1. červenec 2014 v 06.41 hod.

STATI ♦ ARTICLES

Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Anastasia Shamshur: Efektivita evropských firem (Efficiency

of European Firms)............................................303

Karel Janda, Štěpán Krška, Jan Průša: Česká fotovoltaická energie: modelový odhad nákladů

na její podporu (Czech Photovoltaic Energy: Model Estimation of the Costs of its Support).......323

Eduard Baumohl: Determinanty integrácie akciových trhov krajín V4 (Determinants of CEE-4

Stock Market Integration).........................................347

Tomáš Havránek, Jana Sedlaříková: Meta-analýza důchodové elasticity poptávky po penězích

(A Meta-Analysis of the Income Elasticity of Money Demand) ......................366

Vojtěch Roženský: Vliv ekonomických, sociálních a institucionálních faktorů na úroveň sociálních

výdajů (The Effects of Economic, Social and Institutional Factors on Social Expenditure Levels) .... 383

Miroslav Svoboda Fenomenologie jako základ ekonomické metody (Phenomenology

as a Foundation of Economic Method)..................................400

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE LIFE OF SCIENCE

Václav Klaus: Systémová změna není cvičením v aplikované ekonomii: projev při udělení

Leontijefovy ceny za příspěvek k ekonomickým reformám (The International Leontijef Medal

for Contribution to Economic Reforms: Fundamental Systemic Change Is not an Exercise

in Applied Economics)...........................................418

Antonie Doležalová: Národní banka Slovenska dvacetiletá: konference Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku 13. - 14. 11. 2013 (Twenty Years Old National Bank of Slovakia: Conference on the History of Central Banking in Slovakia, 13th - 14th November 2013) ........ 422

Z EKONOMICKÉ LITERATURY ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Jaroslav Daňhel: Vyšla další kniha myšlenkového proudu pro ekonomickou vědu budoucnosti

(A New Trendsetter Book Apt to Leave a Mark on the Economics of the Future).............427

Ondřej Machek: Úpadek firem a etika managementu optikou sedmi smrtelných hřichú (Bankruptcy

of Firms and Management Ethics Seen from the Perspective of Seven Deadly Sins)..........431

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz