> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 2/2014

Záznam přidán/aktualizován: 1. červenec 2014 v 06.43 hod.

4 The Economics of Being Stupid: A Note on (Ir)Rationality in Economics

Ekonomie hlouposti: poznámka k (ne)racionalitě v ekonomii Dan Štastný

14 Competitiveness and Convergence of Czech Regions: Persistance of Discrepancies

Konkurenceschopnost a konvergence krajů ČR: přetrvávající rozdíly David Martinčík, Marta Šlehoferová

34 Redevelopment Potential of Brownfields: A-B-C Classification and Its Practical Application

Rozvojový potenciál brownfieldů: A-B-C model a jeho praktická aplikace Lucie Doleželová, Michal Hadlač, Milada Kadlecová, Stanislav Martinát, Milan Poledník

45 Classification of Environmental Quality Effects: The Case of Canadian Cities

Klasifikace efektů kvality životního prostředí: případová studie kanadských měst

Dimitrios Giannias, Eleni Sfakianaki

61 Podniky se zahraniční účastí v Libereckém kraji. Výsledky dotazníkového šetření

Foreign Companies in Liberec Region. Results of the Questionnaire Survey Zuzana Potužáková, Jaroslav Demel

gement

tion and Management

73 The Numerical Example for Evaluating the Criteria Describing the Quality of the Trip by International Train

Případová studie hodnocení kritérií charakterizujících cestování

v mezinárodní železniční přepravě

Henri kas Sivilevičius, Lijana Maskeliúnaitě

87 A Study on the Influence of Family on Family Business and its Relationship to Satisfaction with Financial Performance

Studie vlivu rodiny na rodinné podnikání a jeho vztah ke spokojenosti s finanční výkonností Evren Ayranci

106 Identifying Key Success Factors for International Joint Ventures in China: A Foreign Parent Perspective from Finnish Firms

Identifikace klíčových faktorů úspěchu mezinárodních joint ventures v Číně: zahraniční perspektiva finských společností Xiaosong Zheng, Jorma Larimo

120 Benefits and Risks of Self-Financing of NGOs: Empirical Evidence from the Czech Republic, Slovakia and Austria

Přínosy a rizika samofinancovania mimovládnych organizácií- empirické zistenia z Českej republiky, Slovenska a Rakúska Gabriela Vaceková, Maria Svidroňová

131 Success Evaluation of Small and Medium-Sized Enterprises in Terms of Their Participation in the Internationalzation Process

Hodnocení úspěchu malých a středních podniků v souvislosti s jejich zapojením do internacionalizačního procesu Lea Kubíčková, Lenka Procházková

146 Využití Balanced Scorecard a vliv jeho využívání na finanční výkonnost podniků v ČR

Utilization of Balanced Scorecard and the Effect of Its Use on the Financial

Performance of Companies in the Czech Republic

Adriana Knápková, Lubor Homolka, Drahomíra Pavelková

161 The Implementation of Internal Communication System as a Way to Company Efficiency

Nastavení interní komunikace ke zvýšení efektivity firmy Jana Holá, Marcel Pikhart

170 Multidimensional Credibility Model and Its Application

Viacrozmerný model kredibility a jeho aplikácia Viera Pacáková, Erik Šoltés, Bohdan Linda

Boo

185 Právo európskej únie

(Rastislav Funta, Štefan Nebeský, Filip Juriš) Alena Pauličková

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz