> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 19/2006

Záznam přidán/aktualizován: 28. leden 2009 v 13.45 hod.

Uplynulo 50 let od vydaní prvního čísla Pojistných rozprav..................................................................5

50 years have already gone since the first edition of "Pojistné rozpravy" Ing. Tomáš Síkora

SOLVENCY II............................................................................................................................................6

Kolektiv autorů (Composite authors)

Co je to Solvency (solventnost) II?..........................................................................................................32

What is the meaning of Solvency II? Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc

Interní modely pojišťoven pro výpočet hodnoty rizika.........................................................................35

Insurance companies' internal models for calculation of the risk value Ing. Jiří Moravek

Přístup jednotlivých členů fóra k interním modelům pojišťoven (Zpráva z konference

„Chief Risk Officer Assembly - Creating a risk culture" - Rueschlikon, 11/2005)..................................40

Insurance companies' internal models - Approach of individual forum members (Report from the „Chief Risk Officer Assembly - Creating a risk culture" Conference) Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.

Výzvy pro dozor nad pojišťovnictvím - od schvalování produktů až po řízení

podnikatelského rizika.............................................................................................................................45

Challenges for the insurance supervision - From the product authorization to the enterprise

risk management

Dr.jur. Klaus-Wilhelm Knauth, Dr. Thomas Schubert

Enterprise Risk Management a ekonomický kapitál v pojišťovnách

a finančních konglomerátech...................................................................................................................52

Enterprise Risk Management and economic capital in insurance companies and financial conglomerates Ing. Ladislav Řezníček

Ke směrnici 2005/29/EC/ o nekalých obchodních praktikách..............................................................58

As to the unfair commercial practices directive No. 2005/29/EC JUDr. Jana Cechová, PhDr. Vladimír Přikryl

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz