> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 3/2013

Záznam přidán/aktualizován: 9. červenec 2014 v 10.05 hod.

Obsah Contents

Ekonomie

Economics

4 Environmentálna Kuznetsova krivka a pozícia Slovenska a Českej republiky v Európskej únii

Environmental Kuznets Curve and the Position of Slovakia and the Czech Republic in the European Union Tomáš Želinský

20 Regionální multiplikační efekt jako indikátor lokálního rozvoje

The Regional Multiplier Effect as a Local Economic Development Indicator Jaroslav Macháček, Hana Silovská, Gabriela Říhová, Petr Jílek

34 Kompozitný predstihový indikátor hospodárskeho cyklu Slovenska

Composite Leading Indicator of Slovak Business Cycle Andrea Tkáčova, Anna Bánociová

47 Environmental Tax Reform Scenarios Analysis

Analýza scénářů environmentálni daňové reformy Eva Fuchsová

Business Administration and Management

57 Environmental Strategy: A Typology of Companies Based on

Managerial Perceptions of Customers' Environmental Activeness and Deterrents

Environmentálni strategie: Typologie podniků na základě manažerského vnímání environmentálne aktivního jednání či zdrženlivosti zákazníků Vesna Žabkar, Tomaž Čater, Domén Bajde, Barbara Čater

75 ' Principles of Creating a Cost-Cutting Strategy at an Enterprise by Means of the Lean Production Concept

Principy vytváření strategie snižování nákladů v podniku prostřednictvím konceptu štíhlé výroby

Ivan Jáč, Josef Sedlář, Andrey Alexandrovich Zaytsev, Alexander Vladimirovich Zaytsev

85 Sustainability Strategy of Non-Government Organisations in Slovakia

Stratégia udržateľnosti mimovládnych organizácií na Slovensku Mária Svidroňová

101 Validácia predikčných bankrotových modelov v podmienkach SR

Prediction Bankruptcy Models Validation in Slovak Business Environment Radoslav Del i na, Miroslava Páčková

113 Liquid Assets in Banking: What Matters in the Visegrád Countries?

Likvidní aktiva v bankovnictví: Na čem záleží ve Visegrádských zemích? Pavla Vodová

...

Marketing & Trade

130 Analysis of Reasons for Beer Consumption Drop in the Czech Republic

Analýza příčin poklesu spotřeby piva v České republice Vratislav Kozák

' ,. - \. Ti.er t

Information Management

139 Shluková analýza domácností charakterizovaných kategoriálními ukazateli

Cluster Analysis of Households Characterized by Categorical Indicators Hana Řezanková, Tomáš Lôster

148 I Analýza souladu obsahu ICT studijních oborů s požadavky praxe v České republice

The Analysis of University Graduates ICT Related Study Programs Petr Doucek, Miloš Maryška, Ota Novotný

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz