> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 1/2014

Záznam přidán/aktualizován: 9. červenec 2014 v 10.06 hod.

STATI

Veronika Bílková:

Mezinárodní právo obětí terorismu: slibný vývoj, nebo zbytečné tříštění systému? ........ 1-22

Milan Galvas - Zdeňka Gregorová:

Úvahy o problematice liberalizace skončení pracovního poměru v českém pracovním právu 23-36 Pavel Petr:

Kondominium aneb splněné přání profesora Cepla .......................................... 37-51

Tomáš Bňcháček:

Doložka flexibility v pravomocích EU a její využívání po Lisabonské smlouvě.............. 52-66

RECENZE

Petr Hajn: David L. Na hranicích práva: Soudcovské eseje. 2012 ............................ 67-68

Jiří Čermák: Matějka J. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí.

2013 .............................................................................................. 68-70

Pavel Maršálek: Wintr J. Metody a zásady interpretace práva. 2013 .......................... 70-74

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

TomášFriedel: Právo diskutované v širších souvislostech: Zpráva z mezinárodní konference

„Sociology of Law and Political Action" ........................................................ 75-77

Hana Múllerová: Zpráva o konání mezinárodního workshopu o implementaci Aarhuské

úmluvy............................................................................................ 77-79

Marek Juráš: Zpráva z konference Olomoucké právnické dny 2013: Sekce civilněprocesní. Nad českou procesní úpravou soudního přezkumu činnosti orgánů veřejné správy a správním soudnictvím na Slovensku de lege ferenda ................................................ 80-85

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz