> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 5/2014

Záznam přidán/aktualizován: 14. červenec 2014 v 09.01 hod.

Martin ALEXY - Pavol OCHOTNICKÝ - Marek KÁČER: Visegrád

Four Countries and their Sovereign Credit Rating.................. 447

Zuzana KŔ1STKOVÁ - Tomáš RAT1NGER: Potenciálni distribuční efekty reformy Společné zemědělské politiky a vyvolaná strukturální změna .................................................... 473

Miloš TUMPACH-Eva MANOVÁ - Jitka MELUCHOVÁ: Relevantnosť národného podnikového finančného výkazníctva v Slovenskej republike z pohľadu veriteľov ako neprivilegovaných používateľov .... 495

Miroslav MAJTÁN - Martin MIZLA-Pavol MIZLA: Využitie simulácií

pri manažovaní projektu...................................... 508

Anna HARUMOVÁ - Marianna JANISOVA: Hodnotenie slovenských podnikov pomocou skóringovej funkcie.......................... 522

Daniel MICHNIAK - Marek WIECKOWSKI - Tomasz KOMORNICKJ - Piotr ROSIK - Marcin STEPNIAK - Przemyslaw ŠLESZYŇSKI: Analýza vplyvu investícií do cestnej infrastruktury na rozvoj cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí........................... 540

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz