> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 7-8/2014

Záznam přidán/aktualizován: 14. červenec 2014 v 09.03 hod.

Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá)

Daňové aktuality (Ing. Dana Trezziová, Bc. Kateřina Nováková)

Téma měsíce

Změny v účasti na nemocenském pojištění od roku 2014 (JUDr. Jan Přib)

Daň z příjmů

Příklady k vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření (Jana Šmídová)

Termínový kalendář

Cestovní náhrady

Mimořádné pracovní cesty (JUDr. Marie Salačová)

Otázky a odpovědi

Pracovní právo

Postavení rodičů dvojčat a vícerčat (JUDr. Jana Komendová, Ph.D.)

Pracovní úraz (JUDr. Eva Janečková)

Termínový kalendář

Mzdy

Srážka ze mzdy na základě dohody o srážce (JUDr. Bořivoj Šubrt)

Zdravotní pojištění

Prázdniny pedagogických pracovníků a zdravotní pojištění v roce 2014

Dovolená a placení pojistného na zdravotní pojištění (Ing. Antonín Daněk)

Sociální zabezpečení

Základní principy poskytování dávek sociálního zabezpečení v EU IV. (Mgr. Jitka Černá)

Zaměstnanost

Sportovní činnost a závislá práce (JUD.r Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler)

Judikatura

Exekuce přikázáním pohledávky na cestovních náhradách

Vrácení odstupného (JUDr. Petr Bukovjan)

Otázky a odpovědi

Personalistika

Řízení projektových týmů (doc. Dr. Jan Urban, CSc.)

Řízení a hodnocení pracovního výkonu v organizaci (Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc.)

Rozhovor

Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí (Bert van der Maas)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz