> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/2014

Záznam přidán/aktualizován: 22. červenec 2014 v 14.13 hod.

ČLÁNKY | ARTICLES

107 Alena Filasová

Vliv rozpadu manželských svazků na plodnost v České republice

The Impact of Marital Dissolution on Fertility in the Czech Republic

126 Petra Dupalová

Demografie sportu: využití demografické analýzy k odhadu délky vrcholové atletické kariéry

Sports Demography: Applying Demographic Analysis to Estimate the Length of a Top Athletic Career

DISKUSE | DISCUSSIONS

139 Dagmar Bartoňová

Shrnutí diskusních příspěvků k problematice vzdělání a vzdělávání

A Summary of Discussions on the Issue of Education and Training

SČÍTÁNÍ LIDU | population census

141 Lenka Šigutová

Výsledky sčítání 2011 v Census Hub

Census Hub: The Results of the 2011Census

143 Štěpán Moravec – Jaroslav Kraus

Prezentace výsledků SLDB 2011 v síti čtverců – projekt GEOSTAT

Presenting the Results of the 2011 Census in Network Squares – the Geostat Project

RECENZE | book reviews

147 Olga Sivková

Trh práce, pracovní migrace a politika zaměstnanosti ČR po roce 2011

The Labour Market, Labour Migration and the Employment Policy of the Czech Republic since 2011

149 Libor Prudký

Jan Keller: Posvícení bezdomovců

Jan Keller: The Feast of the Homeless

152 Petr Tonev

Atlas sčítání

An Atlas of the 2011 Census

zprávy | reports

154 Z České demografické společnosti

From the Czech Demographic Society

155 5. ročník konference Mladých demografů

The 5th Demographic Conference of Young

Demographers

158 JUDr. Michal Illner osmdesátiletý

JUDr. Michal Illner on His 80th Birthday

přehledy | digest

160 Markéta Kocová – Luděk Šídlo

Diabetes mellitus – hrozba pro jednotlivce i pro celou společnost

Diabetes Mellitus – A Threat to Individuals and to Society as a Whole

172 Daniel Chytil – Václava Vaňková

Cizinci v EU

Foreigners in the EU

BIBLIOGRAFIE | BIBLIOGRAPHY

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz