> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 20/2007

Záznam přidán/aktualizován: 28. leden 2009 v 13.46 hod.

50. výročí podpisu Římských smluv a pojišťovnictví..............................................................................4

50,h anniversary of the Treaty of Rome and the insurance industry Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.

Regulace pojišťovnictví v Evropské unii ..................................................................................................6

Insurance regulation in the European Union Ing. Josef Čížek

Srovnání zdravotnických systémů - 1. část............................................................................................39

Comparison of medical systems - Part 1

Tomáš Roubal, Kateřina Jelínková, Petr Bohumský

K novému zákonu o pojišťovnictví..........................................................................................................54

New Insurance Act

JUDr. Jana Cechová, PhDr. Vladimír Přikryl

Poznámky k právní úpravě pojistných smluv........................................................................................68

Notes concerning legal forms of insurance contracts JUDr. Věra Skopová

Řízení rizik neživotních pojišťoven v kontextu pravidel Solvency II...................................................72

Risk management in non-life insurance companies in view of Solvency II regulations doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.

Právní rámec distanční, spotřebitelské pojistné smlouvy.....................................................................82

Legal framework of a distance, consumer insurance contract JUDr. Magdalena Wawerková

Pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku........................................................................ 100

Insurance contracts concluded in a distance form prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc, LL.M.

Náhled zainteresovaných stran na řízení rizik v pojišťovnách........................................................... 117

Stakeholders' view on risk management in insurance companies Petr Bohumský

Oceňování staveb pro pojištění.............................................................................................................. 123

Construction pricing for insurance purposes Ing. Alojz Němeček

Modely pro přechody mezi ratingy v rámci Basel II a Solvency II ................................................... 132

Models for credit Migration in the Context of Basel II and Solvency II prof. RNDr. Tomáš Cipro, DrSc.

Models for credit Migration in the Context of Basel II and Solvency II........................................... 133

prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz