> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 6/2014

Záznam přidán/aktualizován: 15. září 2014 v 07.37 hod.

Martina LUBYOVÁ - Mária VOJTKOVÁ: Analýza miery atraktívnosti národných ekonomík pre zahraničných investorov v novom globalizova-nom prostredí............................................... 557

Daniel GERBERY - Richard FILČAK: Exploring Multi-dimensional Nature of Poverty in Slovakia: Access to Energy and Concept of Energy Poverty.................................................... 579

Juraj ZEMAN: Determinants of Government Bond Yield Spreads in EU Countries.................................................. 598

Rastislav RAJNOHA - Dana SLIVKOVÁ-Ján DOBROVIČ: Globali-zácia a transferové oceňovanie výkonov v nadnárodných spoločnostiach na Slovensku a v krajinách OECD - analytická štúdia a rozhodovací model pre voľbu optimálnej metódy............................. 609

Miroslav ŠTEFÁNIK: Estimating Treatment Effects of a Training Programme in Slovakia Using Propensity Score Matching ............... 631

Daniel LAJ ČIN - Gabriela SLÁVIKOVA - Miroslav FRANKOVSKÝ -Zuzana BIRKNEROVA: Sociálna inteligencia ako významný prediktor manažérskeho správania...................................... 646

Recenzie

BLOCK, Fred - SOMERS, Margaret R.: The Power of Market Fundamentalism: Karl Polanyi's Critique - Biilent Temel................. 661

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz