> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 8/2014

Záznam přidán/aktualizován: 15. září 2014 v 07.39 hod.

STATI

Vojtěch Belling

Pojem suverenity a jeho relevance v éře postnacionálního vládnutí ........................ 609-642

Filip Křepelka

Dvacet let spolupráce členských států při konzulární (nikoli ale diplomatické) ochraně

občanů Evropské unie ve světě.................................................................. 643-664

Jan Malíř

Odpovědnost veřejné moci za porušení mezinárodních závazků v českém právu aneb mezi

tím, co je, a tím, co není ........................................................................ 665-688

DISKUSE

Karel Svoboda

Procesní připomínky k novému režimu osvojení nezletilého ................................ 689-695

MORS VENIT VELOCITER

Za Marií Kalenskou .............................................................................. 696-697

Zemřel Ján Švidroň .............................................................................. 698-699

JUBILEUM

Václav Pavlíček osmdesátiletý .................................................................. 700-701

RECENZE

Jan Kysela: Hamuľák O. Integrující se Evropa a suverenita České republiky. 2013 .......... 702-704

Peter Mosný - Robert Jáger: Gábriš T. Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie

z roku 1861. 2014 ................................................................................ 705-706

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Michal Tomášek: Mezinárodní seminář „Vývoj práva v propojeném světě" Soul, 12. května

2014 .............................................................................................. 707-709

Petr Navrátil: Výroční konference o evropském právu 2014 .................................. 709-710

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz