> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 4/2014

Záznam přidán/aktualizován: 15. září 2014 v 07.41 hod.

STATI ♦ ARTICLES

Ondřej Nlachek, Dimitrios P. Tsomocos, Luboš Smrčka, Markéta Arltová: Analýza všeobecné

rovnováhy pro český finanční trh a model finanční křehkosti (General Equilibrium Analysis

of the Czech Financial Market and a Financial Fragility Model)......................437

Jan Janků, Stanislav Kappei, Zuzana Kučerová: Interakce monetární a fiskální politiky zemi Vysegrádské skupiny (The Interaction of Monetary and Fiscal Policy in the Visegrád Group Countries) . 459

Rudolf Sivák, Pavel Ochotnický, Luboš Kuchta: Fiškálna udržatelnosť systému zdravotnictva SR (Fiscal Sustainability of the National Health Care System in the Slovak Republic)............480

Helena Chytilová, Zdeněk Chytil: Ekonomické vzdělání a peněžní iluze: experimentální přístup (Economic Education and Money Illusion: An Experimental Approach)..................500

Petra Štamfestová: Řízení výkonnosti zpracovatelských podniku v ČR s důrazem na nefinanční aspekty podnikání (Business Performance Management in Manufacturing Companies in the Czech Republic with an Emphasis on Non-Financial Aspects of Business)....................521

Matthew Sanderson, Wadim Strielkowski, Kateřina Hluštíková: Ukrajinská pracovní migrace

v České republice: odliv mozků a existence strukturálních kanálů (Ukrainian Labour Migration

in the Czech Republic: Brain-Drain and the Existence of Structural Channels)..............542

Petr Maleček: Toky dlouhodobé nezaměstnanosti (Long-Term Unemployment Flows)..........560

Z EKONOMICKÉ LITERATURY ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Jaroslav Daňhel: Nestárnoucí kniha upozorňující na možnosti manipulace s fakty prostřednictvím

exaktních metod (Ageless Book Warning against the Possibility of Facts Manipulation by the Means

of Exact Methods).............................................577

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz