> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 9/2014

Záznam přidán/aktualizován: 30. září 2014 v 13.09 hod.

STATI

Pavel Šturma

Sukcese států ve vztahu k mezinárodní odpovědnosti: nový kodifikační úkol? .................... 713-729

Aleš Cerloch - Jan Tryzna

Dualismus soukromého a veřejného práva a nový občanský zákoník: k jednotě a diferenciaci

práva.............................................................................................................................................. 730-745

Martina Cirbusová - Romana Rogalewiczová

Násilí v rodině a mezinárodní únos dítěte jako následek ........................................................ 746-757

Jana Knežová - Martin Vernarský

Územný princíp a rezortný princíp výstavby organizácie štátnej správy v procese aktuálnej

reformy miestnej štátnej správy na Slovensku.......................................................................... 758-771

Helena Mitwallyouá

Mají příspěvkové organizace v dnešní době své opodstatnění?.............................................. 772-792

JUBILEUM

Jubileum JUDr. Karla Čermáka.................................................................................................... 793-794

RECENZE

Monika Pauknerová: Pfeiffer Magdalena. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním

právu soukromém. 2013 .............................................................................................................. 795-796

Pavel Ondřejek: Cohen-Eliya Moshe - Porat Iddo. Proporuonality and Constitutional Culture.

2013................................................................................................................................................ 797-799

Monika Schôn: Stalford Helen. Children and the European Union. Rights, Welfare and

Accountability. 2012 .................................................................................................................... 799-801

Alena Pauličková: Funta Rastislav - Nebeský Štefan- Juriš Filip. Právo európskej únie. 2014 801-803 Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Jaromír Tauchen: Konference: Období nesvobody 1938-1945 ................................................ 804-806

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz