> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 21/2007

Záznam přidán/aktualizován: 28. leden 2009 v 13.46 hod.

Seminář právníků ČAP - letos již patnáctý ročník.................................................................................4

Workshop of the lawyers of Czech insurance Association - 15th Anniversary Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.

Vládní návrh novely zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla..................6

Governmental Bill of Amendment to Act 168/1999 Coll. on Motor Third-party Liability JUDr. Jana Cechová, PhDr. Vladimír Přikryl

Pojištění motorových vozidel a výlohy právní ochrany ........................................................................22

Motor Insurance and Legal Expenses Ing. Josef Čížek

Návrh směrnice k solventnosti pojišťoven zveřejněn............................................................................27

Proposal for Directive of European Parliament and of Council on taking-up and pursuit of Business of Insurance and Reinsurance - Solvency II Ing. Josef Keller

Zvláštnosti regulace na pojistných trzích...............................................................................................45

Specifics of Insurance Market Regulation prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

CEA k soukromému zdravotnímu pojištění..........................................................................................51

CEA and Private Health Insurance Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.

Trh soukromého zdravotního pojištění - 2. část....................................................................................56

Private Health Insurance Market - Part 2

Tomáš Roubal, Kateřina Jelínková, Petr Bohumský

Nová evropská regulace pro provozování zajištění...............................................................................74

New European Regulation for Reinsurance JUDr. Erika Mačáková, LL.M

Regulace pojišťovnictví v Evropské unii - 2. část..................................................................................81

Překlad z publikace Bertranda Labilloye: EUROPEAN INSURANCE REGULATION Insurance Regulation in European Union Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.

Bílá kniha CEA o pojistitelnosti odpovědnosti za škodu na životním prostředí............................... 115

CEA White Paper on Insurability of Environmental Liability Ing. Václav Zikán

Zpráva Evropského parlamentu o naplňování závěrů Bílé knihy o politice finančních

služeb (2005-2010).............................................................................................................................. 119

Report of European Parliament on Financial Services Policy (2005-2010) - White Paper Ing. Josef Čížek

Československý letecký pool (pokus o rekonstrukci historie existence poolu) ...................................... 124

Czechoslovak Aviation Pool (Attempt to reconstruct history) JUDr. Petr Záruba

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz