> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 10/2014

Záznam přidán/aktualizován: 14. říjen 2014 v 13.45 hod.

Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá)

Daňové aktuality (Ing. Dana Trezziová, Ing. Kateřina Nováková)

Téma měsíce

Smrt zaměstnance a její důsledky pro pracovněprávní vztahy (JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Daniel Vejsada)

Termínový kalendář

Cestovní náhrady

Základ pro poskytování náhrad cestovních výdajů (JUDr. Marie Salačová)

Pracovní právo

Účast na teambuildingu jako součást prohlubování kvalifikace (JUDr. Eva Janečková)

Otázky a odpovědi

Mzdy

Exekuce a další srážky ze mzdy (Vladislava Dvořáková, DiS.)

Zdravotní pojištění

Zvýšení důchodů a zdravotní pojištění

Minimální vyměřovací základ zaměstnance

Podpora uchazečů o zaměstnání (Ing. Antonín Daněk)

Sociální zabezpečení

Účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců opět posunuta (JUDr. Jan Přib)

Zaměstnanost

Zákon č. 118/2000 Sb. a související instituty ZoZ (JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler)

Judikatura

Náklady na prohlubování kvalifikace zaměstnance

Nelegální práce vs. nedodržení předepsané formy (JUDr. Petr Bukovjan)

Personalistika

Řízení pozitivní změny v práci s lidskými zdroji ve společnosti (Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc.)

Sociální sítě jako nový trend při náboru (Markéta Šimáková)

Evropská unie a svět

Pro zaměstnance je rozhodující čistá mzda (Bc. Petr Gola)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz