> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/2014

Záznam přidán/aktualizován: 21. říjen 2014 v 15.54 hod.

ČLÁNKY

185 Olga Nešporová – Dana Hamplová

Souvislosti mezi rodičovstvím a životní spokojeností v České republice a zemích Evropské unie

203 Ondřej Nývlt – Šárka Šustová

Rodinná soužití s dětmi v České republice z pohledu výběrových šetření v domácnostech

219 Branislav Šprocha

Odkladanie a rekuperácie plodnosti v kohortnej perspektíve v Českej republike a na Slovensku

ROZHOVOR

234 50 let České demografické společnosti

SČÍTÁNÍ LIDU

239 Štěpánka Morávková – Lenka Šigutová

Česká a slovenská menšina ve výsledcích sčítání 2011

RECENZE

248 Terezie Štyglerová

20 let samostatnosti z pohledu demografie ČR, SR, ČSR

ZPRÁVY

251 XLIV. konference České demografické společnosti

255 Seminář OECD o životní pohodě

257 Evropská populační konference

259 Životní výročí Milana Kučery

PŘEHLEDY

260 Jiřina Růžková

145 let od konání prvého moderního sčítání lidu na území České republiky (1869)

268 Radek Havel

Pohyb obyvatelstva České republiky ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 2013; Pohyb obyvatelstva České republiky podle krajů a okresů v roce 2013

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz