> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 10/2014

Záznam přidán/aktualizován: 22. říjen 2014 v 12.26 hod.

100 let od smrti Antonína Randy................................................................ 809

STATI

Karel Eliáš

Osobnost Antonína Randy a jeho vliv na české soukromé právo ............................ 811-815

Petr Bezouška

Civilněprávní otázky testovací svobody ........................................................ 816-829

David Černý - Adam Doležal - Tomáš Doležal

Civilní odpovědnost a svobodná vůle: otázky spojené s legitimitou současného konceptu

právní odpovědnosti ............................................................................ 830-847

Jan Kober

Spoluvlastnické předkupní právo v rovině právní normy a v rovině právnědogmatické jako

gordický uzel zdejší civilistiky? .................................................................. 848-890

Pavel Petr

Právo stavby ...................................................................................... 891-898

Pavel Salák jr.

Vlastnické právo k pokladu...................................................................... 899-916

Alexandr Thondel

Služebnosti: vybrané aspekty starého právního institutu .................................... 917-936

PŘÍLOHY

Antonín Randa: Protokol o schůzi I. třídy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy,

slovesnost a umění .............................................................................. 937-938

Antonín Randa: Korespondence ................................................................ 939

Přehled článků Antonína Randy v časopise Právník .......................................... 940-941

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz