> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 22/2008

Záznam přidán/aktualizován: 28. leden 2009 v 14.08 hod.

Veřejné konzultace a bloková výjimka v pojišťovnictví / Public consultations and Block Exemption Regulation in the insurance industry

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc. 3

Lomfalussyho proces / Lamfalussy process

Ing. Soňa Machová ó

Hodnocení dopadů regulace (RIA) se stále více prosazuje v Evropě i České republice /

Regulatory Impact Assessment (RIA) is permanently more pushed in Europe and in Czech Republic

pro!. Ing. MichalMejslnk,CSc, PhDr. Dito Tesárková 14

Nová právní úprava zajištění / New legal regulation of the reinsurance

JUDr. Jana Cechová, PhDr. Vladimír Přikryl 30

Svoboda usazování, svoboda poskytování služeb a obecný zájem v podnikání pojištbven /

The right of establishment, the freedom to provide services and general good in business activities of insurance companies

Drahomír Kubáň 49

Obezřetný systém dohledu nad pojišťovacími skupinami a v bankopojištění. Překlad z publikace Bertrand Labilloy: EUROPEAN INSURANCE REGULATION (New Opportunities for Insurers and Consumers) /

The prudential system of supervision over the insurance groups and in bancassurance

EUROPEAN INSURANCE REGULATION (New Opportunities for Insurers and Consumers)

Ing. Josef Čížek, Jaroslav Kučera 63

Hlavní závěry z analýzy globálních trendů ve světovém a českém komerčním pojišťovnictví /

Key findings from an analysis of global trends in global and Czech commercial insurance industry

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc, prof. Ing. Evo Ducháčková, CSc, doc RNDr Jarmila Radová, Ph. D. 114

Penze v Evropě / Pensions in Europe

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc 121

Modernizace směrnice o DPH a její dopad na pojišťovny /

The modernisation of the directive on VAT and its impact on insurance companies

Ing. Marie Konečná, CSc 1 26

Přehled motorového pojištění na evropském trhu v roce 2006 / A review of motor insurance on European market in 2006

Mgr. Ondřej Karel

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz