> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 11/2014

Záznam přidán/aktualizován: 24. listopad 2014 v 09.15 hod.

STATI

Jan Kysela

Stát jako obr na hliněných nohou. Opožděné poznámky k seriálu o budoucnosti státu .. 945-969 Ivo Telec

Vzácnost, jedinečnost a duševní vlastnictví .................................................. 970-987

Radek Píša

Suverenita parlamentu stále živá? ............................................................ 988-1006

Karel Eliáš

K justifikaci pravidla o nezávislosti uplatňování soukromého práva na uplatňování práva

veřejného........................................................................................ 1007-1033

RECENZE

Petr Černý: Mareš Miroslav - Výborný Štěpán. Militantní demokracie ve střední Evropě.

2013.............................................................................................. 1034-1035

Ján Drgo: Vyšný Peter - Púchovský Ján- Šošková Ivana. Svetové dejiny štátu a práva. 2013 1036-1040

Tomáš Friedel: Bartoň Benjamin H. The lawyer-judge bias in the American legal systém.

2011 .............................................................................................. 1040-1044

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz