> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 5/2014

Záznam přidán/aktualizován: 24. listopad 2014 v 09.16 hod.

STATI ♦ ARTICLES

Jiři Mihola, Petr Wawrosz: Alternativní metoda měření extenzivních a intenzivních faktorů

změny HDP a její aplikace na vývoj HDP USA a Číny (An Alternative Method How to Measure Impact

of the Intensive and Extensive Factors on the GDP Change and Its Application on the Us and China

GDP Development)............................................583

Lukáš Kučera, Karel Bruna: Dynamika změny stavu zásob a její synchronizace s cyklem úspor

a importu v ČR v letech 1999-2012 (A Dynamics of Inventories and Its Synchronization with a Cycle

of Savings and Import in the Czech Republic in 1999-2012)....................... 605

Oldřich Hájek, Lenka Smékalová, Jiří Novosák, Petr Zahradník: Prostorová koherence národní

a evropské regionální politiky: poznatky z České republiky a Slovenska (Spatial Coherence of National

and European Regional Policy: The Insights from the Czech Republic and Slovakia)..........630

Jan Vlachy: Empirická analýza obchodování s opcemi na akcie Škodových závodů 1928-1938

(An Empirical Analysis of Škoda Co. Equity Options Trading 1928-1938)................. 645

Jakub Picka: Problém „Public-Private Pay Gap" v České republice (The Public-Private Pay Gap

in the Czech Republic) ..........................................662

Dominik Stroukal, Martina Žofková: Odhad mzdové srážky za mateřství v České republice

(Estimating the Motherhood Wage Penalty in the Czech Republic)....................683

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Miroslav Titze: Menová politika federálneho rezervného systému v rokoch 1929-1933

(The Federal Reserve Monetary Policy 1929-1933)............................ 701

Z EKONOMICKÉ LITERATURY ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Christiana Kliková, Milan Žák: Trochu jiná kniha o nadnárodních společnostech (A Slightly Different

Book on Multinational Corporations) ...................................720

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz