> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 11/2014

Záznam přidán/aktualizován: 1. prosinec 2014 v 08.57 hod.

Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá)

Daňové aktuality (Ing. Dana Trezziová, Ing.ů Kateřina Nováková)

Téma měsíce

Působnost odborové organizace u zaměstnavatele (Mgr. Eva Vozábová)

Cestovní náhrady

Přerušení pracovní cesty (JUDr. Marie Salačová)

Pracovní právo

Dovolená - Otázky ze života (a z pracovního práva) (Ing. Alena Chládková)

Druh práce v různých souvislostech (JUDr. Petr Bukovjan)

Rozvržení pracovní doby a nečastější chyby (JUDr. Eva Janečková)

Sociální pojištění

Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2015 (JUDr. Jan Přib)

Termínový kalendář

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění - oznamovací povinnost při ukončení zaměstnání

Vyúčtování zaslané zaměstnavateli zdravotní pojišťovnou

Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. lednu 2015 (Ing. Antonín Daněk)

Zaměstnanost

Nárokovost příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler)

Judikatura

Vysoké odchodné a dobré mravy

Naplnění výpovědního důvodu pro nadbytečnost zaměstnance (JUDr. Petr Bukovjan)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz