> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 12/2014

Záznam přidán/aktualizován: 15. prosinec 2014 v 12.45 hod.

Aktuality

Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Bargora Kudrhalt Suchá)

Daňové aktuality (Ing. Dana Trezziová, Ing. Kateřina Nováková)

Téma měsíce

Zákonné změny v oblasti zaměstnanosti a inspekce práce (JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler)

Termínový kalendář

Mzdy

Minimální a zaručená mzda v praxi (Ing. Alena Chládková)

První dva týdny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (JUDr. Bořivoj Šubrt)

Sociální pojištění

Změny v oblasti porodného (JUDr. Eva Janečková)

Koordinace sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska (JUDr. Jakub Lichnovský, Mgr. Jan Krömer)

Zdravotní pojištění

Úmrtí zaměstnance z pohledu zdravotního pojištění

Některé chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti

Výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 201/2015 (Ing. Antonín Daněk)

Judikatura

Přechod práv a povinností a sjednání nové zkušební doby (JUDr. Petr Bukovjan)

Personalistika

Profesionální vedení výběrových rozhovorů (doc. Dr. Ing. Jan Urban, CSc.)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz