> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 32/2014

Záznam přidán/aktualizován: 15. prosinec 2014 v 13.19 hod.

Nová legislativa - rok 2014 a... / New legislation - 2014 and ... Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc, MBA, předseda redakční rady

Český pojistný trh je po dvaceti letech existence stabilní a bezpečný /

Czech insurance marker is stable and safe after twent years of existence

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc, prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc, Vysoká škola ekonomická v Praze

Srovnání pojistných trhů na základě dat OECD / Comparison of insurance markets based on OECD data RNDr. Petr Jedlička, Ph.D., SUPIN s. r. o.

K implementaci směrnice Omnibus II / The implementation of the Omnibus II Directive PhDr. Vladimír Přikryl, JUDr. Jana Cechová, Ministerstvo financí

Aktuální vývoj Solvency II delegovaných aktů / Current development of Solvency II Delegated Acts Mgr. Kamila Simonová, Allianz pojišťovna, a.s., předsedkyně Řídicího výboru projektu S II a zástupce ČAP v pracovní skupině Insurance Europe

Výkaznictví a obchodní plánování v rámci Solventnosti II / Reporting and business planning in the context of Solvency II Ing. Imrich Lozsi

K uplatnění zásady proporcionality v S II / To implementation of the proportionality principle in S II Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc, MBA, předseda redakční rady

Návrh ocenění pojistných závazků podle IFRS / Valuation of the for insurance contracts liabilities according to the draft IFRS Mgr. Zdeněk Roubal, KPMG Central and Eastern Europe Ltd.

Zelená kniha o pojištění pro případ přírodních a člověkem způsobených katastrof /

GREEN PAPER on the insurance of natural and man-made disasters Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc, MBA, předseda redakční rady

Účinná ochrana proti nebezpečí požáru / Effective prevention method against danger of fire Ing. Jiří Janata, CSc.

První zkušenosti s aplikací nového občanského zákoníku v pojištění a první podněty k jeho novelizaci /

First experience with application of the new Civil Code in insurance and first proposals for amendments Mgr. Lucie Jandová, předsedkyně PS občanský zákoník ČAP

Modely úmrtnosti a jejich srovnání na datech České republiky /

AAortalitymodels and their comparison on data of the Czech Republic RNDr. Petr Sotona, Ernst & Young, s.r.o. (EY)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz