> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 12/2014

Záznam přidán/aktualizován: 15. prosinec 2014 v 13.22 hod.

STATI

David Kosař

Rozvrh práce: Klíčový nástroj pro boj s korupcí soudců a nezbytný předpoklad nezávislosti

řadových soudců................................................................................ 1049-1076

Michal Šejvl

Antické a středověké kořeny pojmu právního státu.......................................... 1077-1100

Luboš Tichý

Sociální dialog: Privatizace evropského pracovního zákonodárství?........................ 1101-1116

Martin Faix

Od práva na sebaurčenie k unilaterálnej secesii? ............................................ 1117-1132

RECENZE

Jan Kysela: Kubát Michal - Lebeda Tomáš a kol. O komparativní politologii a současné české

politice. 2013 .................................................................................... 1133-1135

Michal Urban: Marmor Andrei. Sociál Conventions: From Language to Law. 2009........ 1135-1138

Adriana Švecová: Klenová Veronika. Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom. Všeobecné náhradníctvo v prameňoch rímskeho práva s dôrazom na justiniánske Digesta.

2013 .............................................................................................. 1138-1142

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Petr Prchal: Sekce práva duševního vlastnictví, Konference Olomoucké právnické dny 2014 1143-1146

Lukáš Cisko: Stretnutie katedier obchodného práva Českej republiky a Slovenskej republiky

v Plzni ...........................................................................................". 1146-1152

OBSAH ROČNÍKU 2014 ...................................................................... 1155-1160

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz