> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 8/2014

Záznam přidán/aktualizován: 15. prosinec 2014 v 13.23 hod.

Ekonomický časopis, 62, 2014, č. 8

777

OBSAH

Helena CHYTILOVA - Zdeněk CHYTIL: Experimental Macroeconomics Evaluation of Coordination Favorableness at Aggregate Level .... 779

Milan BOUDA - Tomáš FORMÁNEK: Housing Sector-specific DSGE Model with Applications to Czech and Slovak Economies............ 805

Dagmar LESÁKOVA: Tendencie spotrebiteľského správania a spotreby

v domácnostiach dôchodcov na Slovensku........................ 823

Iveta PAUHOFOVÁ - Dávid MARTINÁK: Súvislosti príjmovej stratifikácie populácie Slovenskej republiky........................... 842

Ladislav ANDRASIK: Využitie softbotov na kultiváciu ekonomických vedomostí................................................. 861

Recenzie

HODAČ, Jan - LACINA, Lubor - STREJČEK, Petr: Evropské křižovatky - Kornélia Beličková................................... 882

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz