> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 23/2008

Záznam přidán/aktualizován: 28. leden 2009 v 14.09 hod.

Aplikovaný výzkum v pojišťovnictví / Applied research in insurance Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.

Prováděcí právní předpisy k návrhu nového zákona o pojišťovnictví /

mplementing legal regulations for the new Insurance Act RNDr. Monika Šläslková, Mgr. Ing. Pelrjíška

Bez finančně gramotných klientů to nepůjde / A financially capable customer - key for success ing. Dušan Hradil

Compliance v pojišťovnictví / Compliance in insurance Drahomiř Kubáň

Solventnost: teorie a praxe / Solvency: theory and practice prof. RNDr. Tomáš Cipro, DrSc.

Hledání optimálního systému bonus-malus / Search for optimal bonus/penalty for bad loss experience system Mgr. Jan Šváb, Ph.D.

Model obezřetné tvorby škodních rezerv a solvenčního kapitálu /

A model of prudent claims reserving and of the required risk capital prol. Dr. Petr Mandl, DrSc, Mgr. Ing. Ivojustová, Ph.D.

Globalizace pojistných rizik a jejich řízení / Insurance risk globalization and risk management Mgr. Petr Bohumský

Asymetrie v přístupu k veřejným prostředkům jako strategická hrozba odvětví /

Asymmetry in the access to public funds as q strategic threat to the industry Ing. František Kabuda, CSc, MBA

Bloková výjimka v pojišťovnictví / Block Exemption Regulation in the insurance industry Mgr. Ondřej Karel

K významu právní úpravy pojišťovnictví / Significance of legal regulation of the insurance industry JUDr. Věro Skopovó

Ratingové agentury / Rating agencies

Ing. Marie Staňková, CSc, MSc, Ing. Helena Sovová

Regulace pojišťovnictví' v Evropské unii - 4. část Evropa pojištěných osob a ochrana spotřebitele /

European Insurance Regulation - New Opportunities for Insurers and Consumers Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz