> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 5/2014

Záznam přidán/aktualizován: 7. leden 2015 v 10.09 hod.

Editorial

Ondřej Císař, Tereza Stöckelová:

Mezinárodní a veřejně relevantní [641]

Stati

Dušan Janák, Robert Klobucký:

Co bychom věděli o sociologii, kdybychom četli pouze Sociologický časopis a Sociológii? Obsahová analýza dvou sociologických periodik od „sametové revoluce“ do současnosti [645]

Marek Skovajsa:

Celková a zahraniční citovanost Sociologického časopisu: výsledky citační analýzy [671]

Marek Skovajsa:

Celková a zahraniční citovanost Sociologického časopisu: výsledky citační analýzy - PŘÍLOHA [671]

Jan Balon:

Jak se privatizují ideje? Neoliberální režim vědění a jeho přivlastnění postmoderního obrazu světa [713]

Zdeněk R. Nešpor:

Padesát let české sociologie náboženství na stránkách Sociologického časopisu [735]

Ohlédnutí šéfredaktorů

Jiří Večerník:

Šéfredaktorem z úleku [753]

Miloš Havelka:

Ediční politika jako boj o moc [756]

Marek Skovajsa:

Místo Sociologického časopisu / Czech Sociological Review mezi sociologickými časopisy podle bibliometrických indikátorů. Úvaha nepříliš jubilejní [759]

Recenze

Marek Skovajsa:

Michael Voříšek: The Reform Generation. 1960s Czechoslovak Sociology from a Comparative Perspective [779]

Marián Sekerák:

Ľubomír Lupták a kolektiv: Neoliberalismus a marginalita: studie z českého reálkapitalismu [783]

Josef Fišer:

Lukáš Linek, Pat Lyons: Dočasná stabilita? Volební podpora politických stran v České republice v letech 1990–2010 [786]

Jaroslava Hasmanová Marhánková:

Marcela Petrová Kafková: Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí [788]

Martin Janas:

Petra Šanderová: Tělesnost jako významný faktor procesu adopce: kulturně antropologický problém [790]

Lucie Kondrátová:

Peter Auer: Jazyková interakce [794]

Miloslav Kučera:

Zygmunt Bauman, David Lyon: Tekutý dohled [797]

Jiří Bureš:

Niklas Luhmann: Realita masmédií [802]

Zprávy

Renáta Sedláková:

Konference „Crossroads in Cultural Studies“, Tampere, Finsko, 1.–4. 7. 2014 [807]

Martin Mejstřík:

Konference „Giovanni Sartori: 90 Years of a Political Scientist“, Praha, 26. 9. 2014 [810]

Miroslav Scheinost:

4. olomoucká sociologická podzimní konference „Česká společnost 25 let po listopadu 1989“, Olomouc, 23.–24. 10. 2014 [812]

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz