> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 6/2014

Záznam přidán/aktualizován: 23. leden 2015 v 09.52 hod.

Richard Hindis, Stanislava Hronová, Jaroslav Sixta, Kristýna Vltavská: Struktura

spotřeby českých domácností 1970-2012 (Household Consumption Expenditures between

1970 and 2012).......................................... 725

Libor Dušek, Klára Kalíšková, Daniel Miinich: Dopady reformy přímých dani k roku 2015: vyhodnocení pomocí modelu TAXBEN (The Impacts of the 2015 Reform of Direct Taxation Evaluation with a TAXBEN Model).................................749

Jaroslav Zbranek, Jakub Fischer: Konstrukce a využití časových input-output tabulek pro

hodnocení produktivity práce v podmínkách České republiky (Construction of the Time

Input-Output Tables under Conditions of the Czech Republic)...................769

Sára Bíza Bisová, Roman Hušek: Srovnání měnových transmisních mechanismů České

republiky a Polska pomocí funkcí odezvy (Comparison of the Monetary Transmission

Mechanisms of Czech Republic and Poland Using Impulse Response Functions)........785

Jan Vejmělek: Dopad intervence ČNB do finančních trhů (CNB FX Intervention and Its Impact

on Financial Markets).......................................808

Patrik Sieber, Jan Melichar: Ekonomické hodnocení hluku ze silniční dopravy: studie

podmíněného hodnocení (The Economic Valuation of Road Traffic Noise: The Contingent

Valuation Study)..........................................824

KONZULTACE ♦ CONSULTATION

Marek Loužek: Ekonomická teorie Garyho Beckera (The Economic Theory of Gary Becker) . . .850 OBSAH ROČNÍKU 2014 (INDEX TO VOLUME 62).........................865

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz