> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 1/2015

Záznam přidán/aktualizován: 23. leden 2015 v 09.53 hod.

Pavel Holländer

Sean Connery, nominalistická revoluce a koncept moderní demokracie.................... 1-25

Marek Antoš

Finanční ústava: raději maják než stěžeň!...................................................... 26-48

Marek Káčer

Argumentačný formalizmus ako riešenie koordinačného problému ........................ 49-60

Ján Drgonec

Zákaz cenzúry podľa ústavy Slovenskej republiky: implikované základné právo aiebo ústavný

princíp a súvisiace otázky ...................................................................... 61-79

RECENZE

Jan Wintr: Kysela Jan. Ústava mezi právem a politikou. Uvedení do ústavní teorie. 2014____ 80-83

Miloslava Ščerbová: Cardozo Benjamin Nathaniel. Podstata súdneho procesu. 2011 ........ 83-85

Miroslav MitlôhnenTikovský Ondřej. S údělem prosebníka. Restituční úsilí šlechty českého

severovýchodu potrestané Pobělohorskými konfiskacemi. 2013 .............................. 86-88

Lukáš C/sto: Tekeli Jozef - Hoffmann Marian. Zákon o obecnom zriadení. Komentár. 2014 88-90 Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Michal Petr: Zpráva z mezinárodní vědecké konference „Evropská unie a Česká republika

v roce 2014 - reflexe současného stavu a budoucí perspektivy" .............................. 91-94

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz