> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 2/2015

Záznam přidán/aktualizován: 23. únor 2015 v 09.39 hod.

Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá)

Daňové aktuality (Ing. Dana Trezziová, Ing. Kateřina Nováková)

Téma měsíce

Nejvyšší správní soud a stanovený termín (JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler)

Daň z příjmů

Změny v soukromém životním pojištění od roku 2015 (Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová)

Termínový kalendář

Pracovní právo

Zpracování osobních údajů a jejich předávání v koncernu (Mgr. Marie Adamová, LL.M.)

Zdravotní pojištění

Dohody a zdravotní pojištění po 1.1.2015 v příkladech

Zaměstnavatelé ve zdravotním pojištění v roce 2015 (Ing. Antonín Daněk)

Zaměstnanost

Některé aspekty zákona č. 118/2000 Sb., problematické pro zaměstnavatele (JUDr. PhDr. Martin Crha, Ph.D.)

Lidé se zdravotním postižením se uplatní i v běžném zaměstnání

Judikatura

Přípustnost audionahrávky jako důkazu v pracovněprávním sporu (JUDr. Petr Bukovjan)

Personalistika

Nejčastější nedostatky v řízení zaměstnanců a jejich prevence (doc. Dr. Jan Urban, CSc.)

Evropská unie a svět

Platby zaměstnanců na povinném pojistném v zemích OECD (Bc. Petr Gola)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz