> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 2/2015

Záznam přidán/aktualizován: 23. únor 2015 v 10.09 hod.

Michaela Zuklínová

Cui Bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě ............ 97-124

Veronika Klenová

Cautio Muciana: charakter podmienky ........................................................ 125-144

Lucia Hudecová - Jaroslav Králíček

Uznávání a výkon cizích rozhodnutí v evropském justičním prostoru aneb co přináší nové

nařízení Brusel I bis.............................................................................. 145-163

DISKUSE

Luboš Tichý - Miloš Kocí

Effet Utile v právu EU (kritická skica) .......................................................... 164-181

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Kateřina Ronouská: Fundatio Europea: Quo vadis? Souhrnná zpráva o konání diskuse

u kulatého stolu .................................................................................. 182-186

Sandra Brožová: Zpráva z konference „Právní stát a mechanismy jeho ochrany v Evropě -

česká perspektiva"................................................................................ 187-189

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz