> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 3/2015

Záznam přidán/aktualizován: 23. březen 2015 v 07.55 hod.

Jiří Malenovský

Půlstoletí od rozsudku COSTAIENEL: je unijní právo (stále) zvláštním právním řádem? .. 193-215 Jiří Kašny

Vytváření ústavních principů v hebrejské Bibli ................................................ 216-228

Jan Provazník

Trestněprávní poměr a trestněprocesní vztah ve světle ochrany základních práv - posun

paradigmatu? .................................................................................... 229-246

INFORMACE

František Cvrček

Právnický elektronický slovník (PES)............................................................ 247-260

MORS VENIT VELOCITER

Za profesorem Wernerem Ogrisem (9. červenec 1935 - 13. leden 2015) ...................... 261-262

JUBILEUM

Životní jubileum profesora Petra Hajná ........................................................ 263-265

RECENZE

Josef Blahož: Šišková Naděžda. From Eastern Partnership to the Association. A Legal and

Political Analysis. 2014 .......................................................................... 266-269

Jan Bartoníčka:Schmidt Suzanne K. -Kelemen R. Daniel (eds). The Power of the European

Courtof Justice. 2013 ............................................................................ 270-271

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Petr Tégl: Zpráva z celostátního sjezdu polských civilistů v Poznani ........................ 272-275

Magdalena Pfeiffer: Zpráva z kolokvia „Rekodifikace obchodního práva a mezinárodního

práva soukromého v evropském kontextu" .................................................... 275-277

Václav Bílý: Zpráva ze slavnostního předání cen výhercům soutěže Randovy nadace při

Spolku českých právníků Všehrd................................................................ 277-278

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz