> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 4/2015

Záznam přidán/aktualizován: 20. duben 2015 v 07.08 hod.

STATI

Eduard Bárány

Kde je právo?...................................................................................... 281-295

Romana Rogalewiczová

Právo rodiče na určení místa bydliště dítěte .................................................. 296-307

Tomáš Bruner

O možnostech právní ochrany před kybernetickým útokem ze zahraničí podle mezinárodního práva veřejného ............................................................................ 308-322

DISKUSE

Marko Deák

Prejav vôle kapitálovej obchodnej spoločnosti vo vybraných zahraničných právnych úpravách 323-343 RECENZE

Karel Eliáš: Pauknerová Monika - Rozehnalová Naděžda - Zavadilová Marta a kol. Zákon

o mezinárodním právu soukromém. Komentář. 2013 ........................................ 344-348

Ján Matějka: Matějičný Tomáš. Kolektivní správa autorských práv. 2014 .................... 349-350

Eva Repková: Peter Mosný a kolektív. Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia.

2013 .............................................................................................. 350-354

Ondřej Horák: Benda Josef. Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989.2013 355-356

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz