> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 3/2008

Záznam přidán/aktualizován: 12. listopad 2008 v 11.33 hod.

Obsah

Contents

Deset let existence časopisu E+M Ekonomie a Management..........................6

Ten Years of Existence of the E+M Economics and Management Journal Miroslav Žížka

Ekonomie

Economics

Předchůdci neokiasické ekonomie................................................................23

Predecessors of Neoclassical Economics Pavel Sirůček, Zuzana Džbánková

Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu SR......................................39

Territorial Structure of the Foreign Trade in the Slovak Republic Štefan Samson

Ekonomika a management

Business Administration and Management

Analýza stavu malého a středního podnikání

v Moravskoslezském kraji pomoct metody VRIO...................................51

Analysis of Stage of SM Es in Moravian-Silesian Region by VRIO Method Application Jarmila Šebestová, Igor Szkandera, Werner Bematik

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz