> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/2015

Záznam přidán/aktualizován: 12. květen 2015 v 15.18 hod.

ČLÁNKY

3 Pavel Čtrnáct

Úvodník

5 Olga Kurtinová

A Brief Insight into Gender Inequalities in the Czech Labour Market

Jindra Reissigová – Jitka Rychtaříková

Základní pojmy a principy konstrukce modelů typu věk-období-kohorta

SČÍTÁNÍ LIDU

40 Štěpán Moravec – Jaroslav Kraus

Atlas sčítání 2011 na DVD

45 Zuzana Štukovská

O výsledky sčítania 2011 je na Slovensku stále veľký záujem

RECENZE

48 Vladimír Balcar

Radek Lipovski: Lidé poddanských měst Frýdku a Místku na sklonku tradiční společnosti (1700–1850)

49 Marta Vohlídalová

Všechno, co jste chtěli vědět o rozvodovosti…

ZPRÁVY

52 Z České demografické společnosti

53 Konference RELIK 2014

56 Ing. Miroslav Šimek – sedmdesátiletý

57 Výsledky sčítání 2011 v Evropské Unii jsou k dispozici na internetu

PŘEHLEDY

59 Markéta Růžičková – Luděk Šídlo

Vývoj náboženské struktury obyvatelstva České republiky a její regionální diferenciace podle výsledků sčítání lidu od roku 1991

71 Pavel Čtrnáct

Srovnání základních demografických údajů zemí EU podle územních jednotek NUTS 2

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz