> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/2015

Záznam přidán/aktualizován: 12. květen 2015 v 15.18 hod.

Stati

Miroslav Novák:

Takzvané „sociologické zákony“ Maurice Duvergera: jejich postupné formulování a jejich metodologické aspekty [3]

Michal Parízek, Běla Plechanovová, Madeleine O. Hosli:

Byrokratizace rozhodování v Evropské unii po východním rozšíření [41]

Jaroslav Švelch, Lenka Vochocová:

Sociální média jako nová výzva pro výzkum politické participace [65]

Karel Maier, Daniel Franke:

Trendy prostorové sociálně-ekonomické polarizace v Česku 2001–2011 [89]

Nekrology

Jiří Šubrt:

Ohlédnutí za sociologickým dílem Ulricha Becka [125]

Ondřej Císař:

Politická sociologie a kritická teorie Ulricha Becka [130]

Miroslav Novák:

Maurice Duverger (1917–2014): světově nejcitovanější francouzský politolog, který měl vždy blízko k sociologii [137]

Jubileum

Dušan Janák, Veronika Krná:

Mezi sociologií utopickou, ideologickou a empirickou: ohlédnutí za prof. Josefem Solařem [147]

Recenzní eseje

Ondřej Císař:

Kudy z krize? Komunitarismus proti liberalismu po česku [153]

Jan Jüptner:

Česká otázka: Dejte teologii, co jí patří [163]

Karel B. Müller:

Je třeba bránit společnost, která brání svobodu, aneb o transcendenci, veřejné sféře a aktivní hranici [169]

Recenze

Nikola Králová:

Marcela Linková et al.: Nejisté vyhlídky: Proměny vědecké profese z genderové perspektivy [179]

Ondřej Roubal:

Pavel Zahrádka: Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum [181]

Lenka Hanovská:

Olga Šmídová-Matoušová: „Rudé právo psalo, že nás bylo málo…“ Restituce identity a identita restituce v diskursu Rudého práva v roce nula [185]

Jitka Skálová:

Cecilia Van Hollen: Birth in the Age of AIDS. Women, Reproduction, and HIV/AIDS in India [188]

Tomáš Doseděl:

Daniel Oesch: Occupational Change in Europe: How Technology and Education Transform the Job Structure [190]

Jan Šurkala:

Kristina Stoeckel: The Russian Orthodox Church and Human Rights [192]

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz