> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 2/2015

Záznam přidán/aktualizován: 27. květen 2015 v 05.42 hod.

Karel JANDA – Van Quang TRAN – Pavel ZETEK: Vliv externího

financování na mikrofinanční rozvoj – makropohled . . . . . . . . . . . . . . . .

Igor MELICHERČÍK – Gábor SZŰCS – Igor VILČEK: Investment

Strategies in the Funded Pillar of the Slovak Pension System . . . . . . . . .

Ondřej MACHEK – Jiří HNILICA: Copreneurship and its Impact on

Financial Characteristics of Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Michala MADAJOVÁ – Ľubomír SOLÍN – Anton MICHÁLEK: Vývoj

a priestorová variabilita poistenia obyvateľstva proti riziku povodne na

Slovensku v období 2002 – 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slavomír ONDOŠ – Marcela KÁČEROVÁ: Migration Responses to

Regional Labor Market Conditions in Slovakia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recenzie

PÁLENÍK, Viliam a kol.: Strieborná ekonomika – potenciál na Slovensku

– Vladimír Gonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TALEB, Nassim Nicholas: Zrádná nahodilost. O skryté roli náhody na

trzích a životě – Marek Loužek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Správy

Implementace nových zadávacích směrnic v České a Slovenské republice

a související ekonomické a právní aspekty – Radek Jurčík . . . . . . . . . . .

Karel JANDA – Van Quang TRAN – Pavel ZETEK: Influence of

External Funding on Microfinance Performance – Macro Perspective

(in Czech) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Igor MELICHERČÍK – Gábor SZŰCS – Igor VILČEK: Investment

Strategies in the Funded Pillar of the Slovak Pension System (in English)

Ondřej MACHEK – Jiří HNILICA: Copreneurship and its Impact on

Financial Characteristics of Companies (in English) . . . . . . . . . . . . . . . .

Michala MADAJOVÁ – Ľubomír SOLÍN – Anton MICHÁLEK: The

Development and Spatial Variability of Flood Risk Insurance in Slovakia

in the Period 2002 – 2011 (in Slovak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slavomír ONDOŠ – Marcela KÁČEROVÁ: Migration Responses to

Regional Labor Market Conditions in Slovakia (in English) . . . . . . . . . .

Book Reviews

PÁLENÍK, Viliam a kol.: Silver Economy – Potential in Slovakia –

Vladimír Gonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TALEB, Nassim Nicholas: Fooled by Randomness: The Hidden Role

of Chance in Life and in the Markets – Marek Loužek . . . . . . . . . . . .

Referee

Implementation of the New Directives on Public Procurement in the

Czech and Slovak Republic and Related Economic and Legal Aspects –

Radek Jurčík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz